O nás

 

MOTTO:

Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe. Zásady našeho počínání jsou: svépomoc, partnerství, solidarita, úcta k lidské důstojnosti, svobodná volba, zdravý rozum.  

 

KDO JSME?

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky je v současné době již zapsaným spolkem. Jako občanské sdružení vznikla v souladu se zákonem 83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů dne 16 června 1996.

Je to dobrovolná, veřejná, zájmová a dobročinná organizace s úplnou právní subjektivitou, prosazující a hájící práva, zájmy a potřeby nevidomých a slabozrakých občanů ČR, jakož i poskytující těmto občanům své služby.  Naše odbočka má ke dni 1.6.2018 78 členů, z toho 28 členů s průkazkami ZTP/P, ostatní jsou slabozrací. Zrakové postižení s sebou často přináší snížení počtu společenských kontaktů a tím i osamělost a izolaci. Naše činnost je směrovaná k usnadnění adaptace na handicap, vede postiženého k aktivnímu postoji k životu, k samostatnosti a nezávislosti.

 

ČINNOST ODBOČKY JE ZAMĚŘENE NA:

  • Základní poradenství pro zdravou veřejnost i zdravotně postižené
  • Pravidelný informační servis pro členy odbočky formou měsíčního bulletinu (Informáček)
  • Podporu bezbariérového prostředí
  • Pravidelná setkání členů
  • Kulturně vzdělávací činnost (návštěvy výstav, divadelních představení, koncertů, výletů za poznámím, apod.)
  • Sportovní aktivity (bowling, H.E.A.T., plavání, apod.)
  • Relaxačně rehabilitační vícedenní pobyty

 

PROČ SE STÁT ČLENEM ODBOČKY:

SONS ČR, z. s. prosazuje Vaše zájmy na národní i krajské úrovni. Prostřednictvím rady SONS můžete příznivě ovlivnit dění kolem Vás a přispět ke zlepšení podmínek života nás zrakově postižených. Pokud se stanete členy SONS, získáte četné slevy na vstupné kulturních akcí. Členství SONS Vás ročně přijde na 100 korun a k ničemu Vás nezavazuje.

Chcete-li rozšířit naše řady, můžete se přihlásit vyplněním tohoto evidenčního listu v elektronické podobě.

 

2016 © OO Sons Plzeň - jih